Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Giao thông vận tải.

14-05-2020 09:13

Ngày 9/3/2020, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Giao thông vận tải tại Quyết định số 95/QĐ-SGTVT.

Để các cơ quan báo chí và truyền thông tiện liên hệ công tác, Sở Giao thông vận tải công khai mội dung quy chế như sau: Theo file đính kèm.

Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6894

Tổng truy cập: 1695925