Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

07-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

06-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

28-04-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

24-03-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

04-03-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

30-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công: Vật tư thu hồi sau thi công xây dựng gói thầu di chuyển đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng để xây dựng bến xe khách huyện Đại Từ, bến xe khách phía Nam thành phố Thái Nguyên

08-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công: Vật tư thu hồi sau thi công xây dựng gói thầu di chuyển đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng để xây dựng bến xe khách huyện Đại Từ, bến xe khách phía Nam thành phố Thái Nguyên

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công

30-11-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

26-11-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

01-11-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ QL và ĐT tháng 8 năm 2021.

31-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ QL và ĐT tháng 8 năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ địa phương năm 2021.

12-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu sửa chữa đường bộ địa phương năm 2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

31-07-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

31-05-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở GTVT: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021.

10-05-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2021 đối với gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Phần bổ sung) dự án Đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021.

13-04-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021.

13-04-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tháng 3 năm 2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C

19-03-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C tỉnh Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C

06-03-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C tỉnh Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C

06-03-2021

Sở GTVT Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km10+367 - Km14+740; Km14+874 - Km19 QL.3C tỉnh Thái Nguyên.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6723

Tổng truy cập: 1695954