Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Ban ATGT Thái Nguyên: Tình hình tai nạn giao thông tháng 5 năm 2021.

31-05-2021 17:11

Tháng 5 năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ, số người chết 02 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2020: giảm 02 vụ (-16,67%); giảm 03 người chết (-60%); tăng 01 người bị thương (+10%). Tai nạn liên quan đến ô tô 02 vụ (20%); liên quan đến mô tô 06 vụ (60%), liên quan đến phương tiện khác 02 vụ (20%). Thiệt hại tài sản ước tính: 96,8 triệu đồng. Tình hình TTATGT đường sắt, đường thủy nội địa ổn định, không xảy ra TNGT.

Tình hinh tai nạn giao thông 5 tháng trên địa bàn tỉnh rất phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể: Tổng 5 tháng năm 2021 xảy ra 50 vụ, số người chết 21 người, bị thương 47 người. So với cùng kỳ năm 2020 tăng 07 vụ (+16,28%), tăng 05 người chết (+31,25%), tăng 04 người bị thương (+9,30%).

Tân Hoàng Long
Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6350

Tổng truy cập: 1695931