Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Đảng bộ Sở GTVT Thái Nguyên: Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

22-07-2021 15:15

 

Thực hiện Kế hoạch Số 29-KH/ĐUK ngày 01tháng 7 năm 2021của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải phát động tham gia cuộc thi như sau:

1. Tên gọi:

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

2. Nội dung thi:

- Những nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 01/10/2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Hình thức thi:

- Thi trắc nghiệm trên Internet tại Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ: http://dukcq.thainguyen.dcs.vn/).

(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo)

4. Đối tượng dự thi:

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Thái nguyên.

Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải đề nghị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể triển khai phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, cơ quan, đơn vị./.

Lê Hải Lân
Đảng ủy Sở Giao thông vận tải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10424

Tổng truy cập: 1695701