Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Hội cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải: Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027

09-03-2022 14:07

Toàn cảnh đại hội

Với chủ đề Đại hội “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, chiều ngày 8/3/2022, Hội cựu chiến binh Sở GTVT Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Ngô Văn Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Ngô Văn Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

   Hội cựu chiến binh Sở GTVT Thái Nguyên thành lập năm 2008, trải qua hai kỳ Đại hội, Hội đã từng bước trưởng thành, xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị của cơ quan vững mạnh. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội cựu chiến binh Sở GTVT đã thu được nhiều thành tích đáng kể trên các mặt; tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoại về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đội ngũ hội viên gương mẫu, đoàn kết phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú và các gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Ban chấp hành hội đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị xã hội của cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là giáo dục truyền thống cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong việc tích cực chủ động trong công tác, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động học tập và nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Ban chấp hành Hội cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.

          Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2022-2027) của Hội; thảo luận và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo về tham dự đại hội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 3 đồng chí để lãnh đạo Hội thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí và 1 đại biểu đương nhiệm thay mặt cho toàn thể hội viên đi dự đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh; góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Hà Huy Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chúc mừng Đại hội.

Chu Hồng Đông

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7008

Tổng truy cập: 1695820