Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

14-09-2021 16:33

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao vai trò và những đóng góp của ngành GTVT trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Xác định năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, toàn ngành GTVT đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác, góp phần cùng tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án “Tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tại nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025”. Sau khi Nghị quyết được ban hành, ngành đang tích cực phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện, đảm bảo mục tiêu của Đề án. Công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm, hàng năm, kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC được cải thiện, năm 2020 Sở VTVT đứng thứ 4/19 sở, ngành được đánh giá, đứng thứ nhất về mức độ hài lòng trong phục vụ hành chính công; 8 tháng đầu năm đã cung cấp 80% dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số, ngành đã số hóa toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính, gần 6.500 phương tiện kinh doanh vận tải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Một ví dụ sinh động cho chuyển đổi số là việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc được truyền tải qua phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Các nhiệm vụ chính trị được giao như: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, công tác an toàn giao thông, quản lý vận tải, phương tiện người lái, thanh tra và kiểm soát tải trọng phương tiện, giải ngân các nguồn vốn được giao, phòng chống dịch Covid-19... được thực hiện có hiệu quả. Ngành GTVT đang tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai 7 dự án giao thông trọng điểm, trong đó có những dự án rất lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực như: Tuyến đường Vành đai V - Vùng Thủ đô Hà Nội; Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; Nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT.261 đoạn từ Km 1 đến Km 20.

Trong quý IV, ngành GTVT sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với lĩnh vực do ngành phụ trách. Tại buổi làm việc, Sở GTVT đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc. Đề nghị tỉnh báo cáo Chính phủ quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; bố trí kinh phí để thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm; phân cấp cho địa phương quản lý một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp với Sở tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất khi xây dựng Hệ thống giao thông thông minh trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải kiểm tra Hệ thống quản lý thông tin về GPLX tại Sở GTVT

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành GTVT, đóng góp lớn vào kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, thúc đẩy thu hút đầu tư. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí đề nghị ngành GTVT bám sát chủ trương, định hướng, các đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông vận tải tạo sự liên kết, liên hoàn, thông suốt. Khắc phục cho được những khó khăn, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, thi công nhằm sớm đưa vào khai thác, sử dụng các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh. Có các giải pháp phát triển giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có tính đến yếu tố liên kết, kết nối với Vùng thủ đô Hà Nội, tích hợp trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh. Phát triển giao thông đô thị theo quan điểm hướng tới văn minh, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Camera giao thông; quản lý vận tải qua dữ liệu giám sát hành trình; quản lý, điều hành giao thông thông minh; khuyến khích các nền tảng số kết nối dịch vụ vận tải đa phương thức; phát triển doanh nghiệp số trong lĩnh vực GTVT, xây dựng nền kinh tế số GTVT. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Sở cần tham mưu kịp thời, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, đặc biệt là bảo đảm vận tải lưu thông hàng hóa để thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, đề xuất; đề cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh những trường hợp nhũng nhiễu, trục lợi, vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Đảng ủy; vai trò của các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao; gắn với tăng cường kiểm tra giám sát; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đ/c Lê Văn Vịnh - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở phát biểu tiếp thu ý kiến

Phát biểu tiếp thu ý kiến, đồng chí Lê Văn Vịnh - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở gửi lời cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã luôn tin tưởng giao trọng trách cho ngành thực hiện xứ mệnh “đi trước mở đường”; giao thông đi trước một bước để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; Cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố  đã luôn đồng hành cùng với ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là “khâu đột phá” chiến lược để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2020– 2025; ngành mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành trong tỉnh đối với xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng liên kết, kết nối vùng cao nhất. Giao thông phát triển phù hợp, theo kịp và đi trước một bước với phát triển của nền kinh tế là tiền đề, cơ sở vững chắc để đưa tỉnh nhà, cùng đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng. 

 

Chu Hồng Đông - tổng hợp
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917417