Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc cảnh báo các lỗi vi phạm thông qua thiết bị GSHT trên xe ô tô tháng 5 năm 2022

27-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc cảnh báo các lỗi vi phạm thông qua thiết bị GSHT trên xe ô tô tháng 5 năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT Thái Nguyên tháng 7/2022

25-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT Thái Nguyên tháng 7/2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

22-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công

22-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo tình trạng kỹ thuật và duy trì hoạt động của thiết bị GSHT

21-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo tình trạng kỹ thuật và duy trì hoạt động của thiết bị GSHT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

16-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

14-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

14-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô từ ngày 09/6/2022 đến 30/6/2022

08-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô từ ngày 09/6/2022 đến 30/6/2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

07-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Hội nghị hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên ô tô kinh doanh vận tải

07-06-2022

Hội nghị hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên ô tô kinh doanh vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

06-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu do Sở GTVT Thái Nguyên cấp trong tháng 5 năm 2022

03-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu do Sở GTVT Thái Nguyên cấp trong tháng 5 năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tháng 6/2022

03-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tháng 6/2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe ô tô

01-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe ô tô

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

31-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

27-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT Thái Nguyên tháng 6/2022

24-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT Thái Nguyên tháng 6/2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công

24-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc tiếp tục đôn đốc cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

23-05-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc tiếp tục đôn đốc cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6807

Tổng truy cập: 1695840