Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe của Sở GTVT Thái Nguyên tháng 7/2022

25-06-2022 11:09

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 và Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2022 cụ thể như sau:

- Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tháng 7/2022 (Chi tiết kèm theo phụ lục 1).

- Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô tháng 7/2022 (Chi tiết kèm theo phụ lục 2).

- Kế hoạch thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô tháng 7/2022 (Chi tiết kèm theo phụ lục 3).

- Kế hoạch thi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe ô tô tháng 7/2022 (Chi tiết kèm theo phụ lục 4).

Để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận Thái Nguyên yêu cầu các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch nghiêm túc triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Căn cứ Báo cáo 1 của các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng lịch giám sát các lớp tốt nghiệp đào tạo lái xe ô tô. Khi có điều chỉnh về lịch thi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe ô tô khác với lịch kèm theo Phụ lục 4, yêu cầu các cơ sở đào tạo báo cáo bằng văn bản gửi Sở GTVT trước ngày 28/6/2022.

- Các cơ sở đào tạo gửi dự kiến lịch thi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe ô tô tháng 8/2022 của đơn vị về Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên trước ngày 20/7/2022.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nguyễn Quang Vinh
Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917410