Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc cảnh báo các lỗi vi phạm thông qua thiết bị GSHT trên xe ô tô tháng 5 năm 2022

27-06-2022 11:18

Căn cứ dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên toàn bộ các xe của các đơn vị từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cảnh báo nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm, cụ thể như sau:

- Tổng số đơn vị có xe vi phạm: 1.158 đơn vị.

- Tổng số xe vi phạm chấn chỉnh, nhắc nhở: 2.724 xe.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 Để thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về lĩnh vực vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc chấn chỉnh các lỗi vi phạm nêu trên, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm.

Giao Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm thông qua dữ liệu giám sát hành trình theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nguyễn Quang Vinh
Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917263