Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô từ ngày 09/6/2022 đến 30/6/2022

08-06-2022 13:51

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên nhận được đề nghị của một số cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh về việc xin thay đổi lịch thi tốt nghiệp, lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô. Căn cứ Công văn số 1038/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 24/5/2022 về việc thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 6/2022. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh nội dung phụ lục 2 về kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (có phụ lục kèm theo);

- Điều chỉnh nội dung phụ lục 4 về kế hoạch thi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe ô tô từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (có phụ lục kèm theo).

Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nguyễn Quang Vinh
Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917244