Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

22-06-2022 09:00

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 23/CV-HNTN ngày 21/6/2022 của Doanh nghiệp tư nhân Huy Ngọc Thái Nguyên phản ánh về việc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan thông báo mở tuyến mini bus Thái Nguyên- Bắc Kạn chưa đúng các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải.

Để thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan

- Thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

- Chấp hành các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động từng loại hình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

2. Giao Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, làm rõ phản ánh của Doanh nghiệp tư nhân Huy Ngọc Thái Nguyên, xử lý các vi phạm theo quy định (nếu có).

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nguyễn Quang Vinh
Phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917414